Certyfikaty

Badania naukowe UTP

Sprawozdania z wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie UTP dot. skuteczności działania sterylizatoró Sayoli.

Atest PZH

Atest udzielony przez Państwowy Zakład Higieny stwierdzający, że urządzenie Sayoli jest bezpieczne do użytku

Dokument rejestracyjny EPA

Dokument zaświadcza, że Sayoli jest objęte nadzorem amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska

Certyfikat zgodności CE

Certyfikat potwierdza, że produkty Planika/Sayoli są zgodne z lokalnymi i europejskimi normami wymienionymi w certyfikacie.

Ceryfikat zgodnośći – MWLAbs